FAKTET KRYESORE

EVEREST IE ka nje menaxhim mjaft dinamik dhe progresiv i cili krijon nje komunikim mjaft efektiv.

 

EVEREST IE eshte nje kompani lider ne industrine e saj.

 

EVEREST IE eshte vleresuar me çmimim nderkombetar per Coorporate Social Responsability.

  • English
  • Shqip

AMBIENTI
Per nje  ambient sa me te paster dhe te gjelber, si dhe per tiu pergjigjur kerkesave te klienteve te saj per produkte me kosto sa me te favorshme ne treg, EVEREST IE ka instaluar linjen e saj  te riciklimit dhe eshte bere pjese aktive e shume projekteve dhe sipermarrjeve qe organizon qeverisja lokale, qendrore dhe shoqata civile ne kontributin per te patur nje menaxhim sa me te mire te mbetjeve te riciklueshme. Ne jemi te bindur dhe te vendosur per te kontribuar ne ruajtjen dhe zhvillimin e mjedisit ne vendin tone. Linja e ricklimit e instaluar ne fabriken tone, ben te mundur jo vetem mundesine per ti ofruar produktet dhe sherbimet ne menyre eficente dhe efektive, por ndihmon teper ne pastrimin e ambjentit nga mbetjet e polietilenit qe jane shume te shperndara dhe te pakontrolluara ende ne Shqiperi.