FAKTET KRYESORE

EVEREST IE disponon nje kapanon industrial prej 7000 m2 me linja prodhimi dhe teknologji moderne.

 

EVEREST IE ka nje personel mjaft te kualifikuar dhe nje pjese e specialisteve te prodhimit jane te huaj. 

 

  • English
  • Shqip

AMBIENTI
Per nje  ambient sa me te paster dhe te gjelber, si dhe per tiu pergjigjur kerkesave te klienteve te saj per produkte me kosto sa me te favorshme ne treg, EVEREST IE ka instaluar linjen e saj  te riciklimit dhe eshte bere pjese aktive e shume projekteve dhe sipermarrjeve qe organizon qeverisja lokale, qendrore dhe shoqata civile ne kontributin per te patur nje menaxhim sa me te mire te mbetjeve te riciklueshme. Ne jemi te bindur dhe te vendosur per te kontribuar ne ruajtjen dhe zhvillimin e mjedisit ne vendin tone. Linja e ricklimit e instaluar ne fabriken tone, ben te mundur jo vetem mundesine per ti ofruar produktet dhe sherbimet ne menyre eficente dhe efektive, por ndihmon teper ne pastrimin e ambjentit nga mbetjet e polietilenit qe jane shume te shperndara dhe te pakontrolluara ende ne Shqiperi.